Kako smo provjeravali i tražili imovinu lokalnih političara

Metodologija prikupljanja podataka o imovinskom stanju dužnosnika i članova njihove uže obitelji

Detektor imovine bavi se provjerom imovinskih kartica te traženjem neprijavljene imovine javnih dužnosnika. U Hrvatskoj su obveznici ispunjavanja imovinske kartice različiti dužnosnici, poput predsjednika Republike, članova Hrvatskog sabora, članova Vlade, sudaca, državnih tajnika, ravnatelja različitih državnih tijela, pravobranitelja, župana, gradonačelnika te drugih.

Novinari Oštra provjerili su odgovara li imovinsko stanje javnih dužnosnika prijavljeno Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa stvarnoj situaciji, odnosno jesu li dužnosnici prijavili svu imovinu koju su obavezni prijaviti. Objavom točnih i posljednjih ažuriranih podataka o imovinskom stanju političkih dužnosnika Oštro pridonosi transparentnijem djelovanju dužnosnika i sprječavanju korupcije ili osobnog iskorištavanja javnih funkcija.

U prvoj fazi projekta objavljenoj u svibnju 2023. godine novinarke i novinari Oštra istraživali su imovinu 20 hrvatskih župana u Hrvatskoj i gradonačelnika Zagreba te njihovih partnera i djece. U drugoj fazi projekta objavljenoj u siječnju 2024. godine novinarke i novinari Oštra istraživali su imovinu 50 državnih tajnika.

Članovi obitelji

Nacionalna zakonodavstva, direktive Europske unije te međunarodne organizacije (kao što su Greco, OECD i Transparency International) prepoznaju važnost nadzora imovine ne samo državnih dužnosnika, nego i članova njihove uže obitelji kako bi se spriječilo korupciju ili sukob interesa. Definicija uže obitelji ne obuhvaća u svim zakonodavstvima iste članove, ali su supružnici ili partneri i djeca uglavnom njezin neizostavni dio.

U Hrvatskoj, obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa – među kojima su župani i gradonačelnici – moraju podnijeti imovinsku karticu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Ona sadrži podatke o imovini obveznika, njegova partnera i maloljetne djece, stečene po svim pravnim osnovama. Budući da su imovinske kartice ograničene samo na unošenje podataka o supružnicima, odnosno partnerima i djeci, Oštro je primarno pratio imovinu tih članova obitelji.

Kako bismo zaštitili privatnost članova obitelji koji nisu javne osobe, njihovu imovinu u bazi ne prikazujemo pojedinačno i poimenično, nego samo kao zajedničku imovinu obitelji dužnosnika.

Metode rada

Projekt Detektor imovine prikazuje podatke o imovinskom stanju političkih dužnosnika koje su novinari Oštra uspjeli prikupiti pregledom imovinskih kartica te novinarskim istraživanjem koristeći se pritom i specijaliziranim bazama podataka.

Imovinska kartica sadrži podatke o osnovnom osobnom stanju obveznika, njegova partnera i maloljetne djece, dužnostima obveznika koje obavlja profesionalno ili neprofesionalno, članstvima i funkcijama obveznika u drugim udruženjima i organizacijama te o imovini.

Novinari Oštra provjerili su odgovara li imovinsko stanje javnih dužnosnika prijavljeno Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa stvarnoj situaciji, odnosno jesu li dužnosnici prijavili svu imovinu koju su obavezni prijaviti. Objavom točnih i posljednjih ažuriranih podataka o imovinskom stanju političkih dužnosnika Oštro pridonosi transparentnijem djelovanju dužnosnika i sprječavanju korupcije ili osobnog iskorištavanja javnih funkcija.

Izvori podataka

Podatke o imovini prikupljali smo u javno dostupnim registrima ili specijaliziranim bazama podataka kao što su:

  • Registar imovinskih kartica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa,
  • online-podaci zemljišnih knjiga i katastra za podatke o nekretninama,
  • Sudski registar, Obrtni registar te Registar stvarnih vlasnika za podatke o vlasništvu nad poslovnim subjektima,
  • pretraživač Državna riznica za provjeravanje prihoda od javnih sredstva poslovnih subjekata povezanih sa županima.

U slučaju pokretnina, štednje i dugova, oslonili smo se na podatke koji se nalaze u imovinskim karticama dužnosnika.

Osim nekretnina i vlasništva nad poslovnim subjektima u Hrvatskoj, pretraživali smo ih u inozemstvu, koje smo tražili uz pomoć stranih baza podataka i partnerskih centara u stranim državama.

U radu smo koristili i neke specijalizirane baze podataka koje su prikupili novinari ili novinarske organizacije, a služile su nam kao radni alat za utvrđivanje podataka o imovini na temelju primarnih dokumenata.

Aktualnost podataka

U bazi podataka prikazujemo podatke o imovinskom stanju župana i gradonačelnika Zagreba i članova njihovih obitelji na dan 24. svibnja 2023. godine, odnosno, ako je riječ o podacima preuzetim iz imovinske kartice, na dan kad je dužnosnik podnio zadnju imovinsku karticu (prosinac 2022. – svibanj 2023. godine). U bazi podataka prikazujemo podatke o imovinskom stanju državnih taknika i članova njihove obitelji na dan 22. siječnja, odnosno ako je riječ o podacima preuzetim iz imovinske kartice na dan kad je dužnosnik podnio zadnju imovinsku karticu. Ne prikazuje se imovina koja više nije u njihovu vlasništvu ili vlasništvu članova njihove uže obitelji ili za koju ne postoji obaveza prijavljivanja u imovinskoj kartici.

Oštro ne može provjeriti i osigurati stalnu ažurnost podataka zbog ograničenih kadrovskih kapaciteta. Podatke ćemo povremeno ažurirati.

Pravo na odgovor

Dužnosnike koji su bili predmet ovoga istraživanja obavijestili smo o slučajevima u kojima smo utvrdili nepravilnosti ili nesrazmjer između prijavljene i postojeće imovine, dajući im priliku da nas u primjerenom vremenskom roku obavijeste o mogućim pogreškama ili da ponude svoja objašnjenja. Upite smo poslali na adrese 15 župana. Do objave rezultata istraživanja odgovore smo dobili od njih 10.

Dodatnu dokumentaciju koja nam je bila potrebna za bazu podataka te istraživačke priče zatražili smo i od tijela javnih vlasti: ministarstava, županija, sudova, zemljišnoknjižnih odjela. Od 31 zahtjeva ili upita, dostavljeno nam je 18 odgovora, dok smo u četiri slučaja, zbog šutnje uprave te odbijanja zahtjeva za informacijom, morali uložiti žalbu Povjereniku za informiranje.

Također, objašnjenje pojedinih slučajeva tražili smo i od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Provjera činjenica

U skladu s Oštrovim kodeksom, svi su podaci prošli rigorozni postupak neovisne provjere činjenica, čime je osigurana vjerodostojnost objavljenog sadržaja. Sve dokaze o postojanju imovine arhivirali smo i sigurno pohranili.