Ivan Celjak
Ivan Celjak
Župan
Hrvatska demokratska zajednica
Sisačko-moslavačka županija

Ivan Celjak župan je iz redova HDZ-a. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Po zanimanju je magistar prava.

Od 2017. godine bio je zamjenik ove županije, a 2020. godine izabran je za zastupnika Hrvatskog sabora. Za sebe kaže da je »predstavnik nove generacije mladih HDZ-ovaca«.

Početak mandata
8. 6. 2021
Mjesečna neto primanja od obnašanja dužnosti
2.095,19 €
39.816,84
Hrvatska
Ivan Celjak

Ivan Celjak naveo je u imovinskoj kartici da se radi o kreditu koji je podignut 2022. godine.

Banka
Zagrebačka banka
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

Članovi obitelji
11.000
Hrvatska

Ivan Celjak naveo je u imovinskoj kartici da se radi o kreditu koji je podignut 2022. godine.

Banka
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica