Anđelko Stričak
Anđelko Stričak
Župan
Hrvatska demokratska zajednica
Varaždinska županija

Anđelko Stričak župan je od 2021. godine.

Po zanimanju ekonomist, od 1999. godine obnaša dužnosti u lokalnoj i regionalnoj samoupravi – bio je načelnik Općine Visoko (1999. – 2009.), član Županijskog poglavarstva (2008-2009.), vijećnik u Županijskoj skupštini Varaždinske županije (2005. – 2008., 2013. – 2017.) te član brojnih odbora, povjerenstava i komisija.

Od 2012. godine predsjednik je HDZ-a Varaždinske županije, a od 2015. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru do stupanja na dužnost župana.

Početak mandata
4. 6. 2021
Mjesečna neto primanja od obnašanja dužnosti
2.523,88 €
16.000
Hrvatska
Anđelko Stričak

Anđelko Stričak naveo je u imovinskoj kartici da je ušteđevina stečena od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada te prodajom imovine.

Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

25.848
Hrvatska
Anđelko Stričak

Anđelko Stričak naveo je u imovinskoj kartici da se radi o kreditu koji je podignut 2006. godine.

Banka
Hrvatska poštanska banka
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica