Boris Miletić
Boris Miletić
Župan
Istarska županija

Boris Miletić župan je u prvom mandatu. Diplomirani je ekonomist. Od 1996. član je IDS-a, a stranku je napustio 2022. godine. Od 2006. do 2021. godine bio je gradonačelnik Grada Pule, a u tri saziva i saborski zastupnik (2008. – 2011., 2015. – 2018).

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo ga je zbog istovremenog obnašanja dužnosti gradonačelnika i funkcije člana Nadzornog odbora tvrtke Brijuni Rivijera od 2012. do 2014. godine te zbog istovremenog primanja plaće za obnašanje dužnosti gradonačelnika i primanja dodatnih naknada od 2011. do 2014.

Početak mandata
10. 6. 2021
Mjesečna neto primanja od obnašanja dužnosti
2.465,28 €
Nema imovine