Ivan Celjak
Ivan Celjak
Župan
Hrvatska demokratska zajednica
Sisačko-moslavačka županija

Ivan Celjak župan je iz redova HDZ-a. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Po zanimanju je magistar prava.

Od 2017. godine bio je zamjenik ove županije, a 2020. godine izabran je za zastupnika Hrvatskog sabora. Za sebe kaže da je »predstavnik nove generacije mladih HDZ-ovaca«.

Početak mandata
8. 6. 2021
Mjesečna neto primanja od obnašanja dužnosti
2.095,19 €
stan
Sisak Stari
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
75 %
Površina
69,50 m2

Ivan Celjak suvlasnik je stana s još jednom osobom.

Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

kuća
Novi Sisak
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
50 %
Trajanje vlasništva
14. 4. 2022 –
Površina
92 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

druge nekretnine
Sisak Stari
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
75 %
Površina
4,96 m2

Ivan Celjak suvlasnik je nekretnine s još jednom osobom. Radi se o drvarnici u podrumu koja pripada prijavljenom stanu.

Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

voćnjak
Novi Sisak
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
50 %
Trajanje vlasništva
14. 4. 2022 –
Površina
729 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

druge nekretnine Ispravljeno
Novi Sisak
Hrvatska
Ivan Celjak
Trajanje vlasništva
14. 4. 2022 –
Površina
310 m2

Ivan Celjak početkom ove godine u imovinskoj kartici nije prijavio vrt veličine 335 m2 koje ima u suvlasništvu sa suprugom. Vrt se nalazi pored kuće koju je prijavio. Na upit o neprijavljenim nekretninama, Celjak nam je odgovorio da će "u cilju otklanjanja bilo kakvih nedoumica, u najkraćem roku u imovinskoj kartici upisati vrt i dvorište koji se nalaze zajedno s kućom, garažom i svinjcem". Nova imovinska kartica s ovom nekretninom objavljena je 11.5.2023.

Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

druge nekretnine Ispravljeno
Novi Sisak
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
50 %
Trajanje vlasništva
14. 4. 2022 –
Površina
335 m2

Ivan Celjak nije prijavio vrt veličine 335 m2 koje ima u suvlasništvu sa suprugom. Vrt se nalazi pored kuće koju je prijavio. Na upit o neprijavljenim nekretninama, Celjak nam je odogovorio da će "u cilju otklanjanja bilo kakvih nedoumica, u najkraćem roku u imovinskoj kartici upisati vrt i dvorište koji se nalaze zajedno s kućom, garažom i svinjcem". Nova imovinska kartica s ovom nekretninom objavljena je 11.5.2023. Nova imovinska kartica s ovom nekretninom objavljena je 11.5.2023.

Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

garaža
Novi Sisak
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
50 %
Trajanje vlasništva
14. 4. 2022 –
Površina
54 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

gospodarski objekt
Novi Sisak
Hrvatska
Ivan Celjak
Udio u vlasništvu
50 %
Trajanje vlasništva
14. 4. 2022 –
Površina
22 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

automobil
Opel
Ivan Celjak
Model
Insignia
Godina
2009
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

Hrvatska
Ivan Celjak
Broj
22

Ivan Celjak naveo je u imovinskoj kartici nominalnu vrijednost pojedinačne dionice u iznosu od 29,20 eura. Ukupno se radi o dionicama u vrijednosti od 642,4 eura.

Izdavatelj
Optima Telekom d.d.
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

39.816,84
Hrvatska
Ivan Celjak

Ivan Celjak naveo je u imovinskoj kartici da se radi o kreditu koji je podignut 2022. godine.

Banka
Zagrebačka banka
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

Članovi obitelji
kuća
Hrvatska
Udio u vlasništvu
50 %
Površina
92 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

voćnjak
Hrvatska
Udio u vlasništvu
50 %
Površina
729 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

druge nekretnine Ispravljeno
Hrvatska
Površina
310 m2

Ivan Celjak početkom ove godine u imovinskoj kartici nije prijavio vrt veličine 335 m2 koje ima u suvlasništvu sa suprugom. Vrt se nalazi pored kuće koju je prijavio. Na upit o neprijavljenim nekretninama, Celjak nam je odogovorio da će "u cilju otklanjanja bilo kakvih nedoumica, u najkraćem roku u imovinskoj kartici upisati vrt i dvorište koji se nalaze zajedno s kućom, garažom i svinjcem". Nova imovinska kartica s ovom nekretninom objavljena je 11.5.2023.

Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

druge nekretnine Ispravljeno
Hrvatska
Udio u vlasništvu
50 %
Površina
335 m2

Ivan Celjak nije prijavio vrt veličine 335 m2 koje ima u suvlasništvu sa suprugom. Vrt se nalazi pored kuće koju je prijavio. Na upit o neprijavljenim nekretninama, Celjak nam je odogovorio da će "u cilju otklanjanja bilo kakvih nedoumica, u najkraćem roku u imovinskoj kartici upisati vrt i dvorište koji se nalaze zajedno s kućom, garažom i svinjcem". Nova imovinska kartica s ovom nekretninom objavljena je 11.5.2023.

Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

garaža
Hrvatska
Udio u vlasništvu
50 %
Površina
54 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

gospodarski objekt
Hrvatska
Udio u vlasništvu
50 %
Površina
22 m2
Napomena:

Izvori: zemljišne knjige i katastar, imovinska kartica

Hrvatska
Broj
2.402,90

Ivan Celjak naveo je u imovinskoj karditi da su kriptovalute stečene od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada. Naveo je da je riječ o sljedećim kriptovalutama: Litecoin, Ether, Bitcoin, Polkadot, Decentraland, Loopring, Solana, YEARN FINANCE te CARDANO.

Izdavatelj
Razne kriptovalute
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

Novinari Oštra nisu uspijeli identificirati količine pojedine kriptovalute.

11.000
Hrvatska

Ivan Celjak naveo je u imovinskoj kartici da se radi o kreditu koji je podignut 2022. godine.

Banka
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica